Akredytacje

Biuro prasowe
media@positive.pl

Jeśli chcesz otrzymać akredytację dziennikarską, skorzystaj z poniższego formularza. Wypełnij wymagane pola i wyślij formularz.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 czerwca 2018.
Informację zwrotną o przyznanych akredytacjach otrzymają Państwo do 23 czerwca 2018.
Aplikowanie nie wiąże się z jakąkolwiek opłatą.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Adres firmowy / redakcji (wymagane)

NIP

Telefon kontaktowy (wymagane)

Stanowisko (wymagane)

Adres strony www

Strony / profile w serwisach społecznościowych

Interesują mnie wywiady, rozmowy z (podaj nazwy artystów) *

Jakiego rodzaju publikacje planujesz w związku z ORF? *

Zdjęcie

ZAŁĄCZNIKI
Jeżeli w poprzednich latach stworzyłeś(aś) jakieś materiały medialne związane z festiwalem, do formularza prosimy je dołączyć w formie pliku .doc, .pdf, bądź przesłać link do nagrania video, mp3/podcastu.

Linki do publikacji

Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.

Zasady współpracy z Organizatorem Ostróda Reggae Festival.

  1. Przesłanie wniosku za pomocą formularza on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze zgodą na stosowanie się do zasad współpracy z Organizatorem Ostróda Reggae Festival.
  2. Wnioski akredytacyjne osób prywatnych, przedstawicieli klubów, zespołów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych będą odrzucane.
  3. Liczba akredytacji jest ograniczona. Akredytacje są bezpłatne. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.
  4. Akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach festiwalu oraz do strefy dla mediów na terenie Ostróda Reggae Festival.
  5. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu odbioru akredytacji.
  6. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.