Akredytacje

Biuro prasowe
media@positive.pl

Proces przyjmowania akredytacji został zakończony.
Dziękujemy za przesłane formularze.

Zasady współpracy z Organizatorem Ostróda Reggae Festival.

  1. Przesłanie wniosku za pomocą formularza on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze zgodą na stosowanie się do zasad współpracy z Organizatorem Ostróda Reggae Festival.
  2. Wnioski akredytacyjne osób prywatnych, przedstawicieli klubów, zespołów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych będą odrzucane.
  3. Liczba akredytacji jest ograniczona. Akredytacje są bezpłatne. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.
  4. Akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach festiwalu oraz do strefy dla mediów na terenie Ostróda Reggae Festival.
  5. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu odbioru akredytacji.
  6. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.