JAH9: YOGA ON DUB – REJESTRACJA

Rejestracja zamknięta.

Dziękujemy za zgłoszenia :)


Po wysłaniu formularza otrzymasz kopię swojego zgłoszenia na podany przez Ciebie adres e-mail.
Potwierdzenie uczestnictwa wraz z informacjami otrzymasz od nas w oddzielnym mailu.

REGULAMIN:

 • Każdy uczestnik zajęć jogi na molo w Ostródzie zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 • Ćwiczymy w niekrępującym stroju na boso lub skarpetkach antypoślizgowych.
 • W czasie zajęć zachowujemy ciszę i skupienie stosując się do poleceń instruktora.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osób z dolegliwościami zdrowotnymi jest opinia lekarska o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w ćwiczeniach.
 • Wszelkie dolegliwości zdrowotne powinno się zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.
 • Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy poinformować o tym nauczyciela.
 • Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osoby ćwiczącej powstały w wyniku nie przestrzegania regulaminu, zaleceń i wskazówek instruktora oraz utajnieniu stanu zdrowia.
 • Zajęcia jogi prowadzone są przez dyplomowanego instruktora z dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo ćwiczących, jednak tylko uczestnik posiada pełną informację o stanie swojego zdrowia i reakcjach własnego ciała dlatego w zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy nie pomagają sobie wzajemnie bez zgody nauczyciela.
 • Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom, pod wpływem alkoholu, oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać poproszone o opuszczenie zajęć.
 • Podczas zajęć telefony komórkowe są wyciszone i wyłączone.
 • Zabrania się wnoszenia na teren zajęć wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych

 

Osoba odpowiedzialna oraz dodatkowe informacje:
Monika Wojczulanis
Tel.: +48 504226102
E-mail: mokeye@o2.pl