Ostróda Reggae Festival 25-28.07.2024

MEDIA

Ostróda Reggae Festival 25-28.07.2024

KONTAKT DLA MEDIÓW
Mirosław 'Maken’ Dzięciołowski / e-mail: booking@positive.pl

BIURO PRASOWE / PATRONATY / AKREDYTACJE
Anna Ratkowska – Filipowicz / e-mail: media@positive.pl

Jeśli chcesz otrzymać akredytację dziennikarską, skorzystaj z poniższego formularza.
Wypełnij wymagane pola i wyślij formularz.
Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lipca 2024. Informację zwrotną o przyznanych
akredytacjach otrzymają Państwo do 18 lipca 2024.


Zasady współpracy z Organizatorem Ostróda Reggae Festival.

 1. Przesłanie wniosku za pomocą formularza on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze zgodą na stosowanie się do zasad współpracy z Organizatorem Ostróda Reggae Festival.
 2. Wnioski akredytacyjne osób prywatnych, przedstawicieli klubów, zespołów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych będą odrzucane.
 3. Liczba akredytacji jest ograniczona. Akredytacje są bezpłatne. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.
 4. Akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach festiwalu oraz do strefy dla mediów na terenie Ostróda Reggae Festival.
 5. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu odbioru akredytacji.
 6. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Adres firmowy / redakcji (wymagane)

  NIP

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Stanowisko (wymagane)

  Adres strony www

  Strony / profile w serwisach społecznościowych

  Interesują mnie wywiady, rozmowy z (podaj nazwy artystów) *

  Jakiego rodzaju publikacje planujesz w związku z ORF? *

  Zdjęcie

  ZAŁĄCZNIKI

  Jeżeli w poprzednich latach stworzyłeś(aś) jakieś materiały medialne związane z festiwalem, do formularza prosimy je dołączyć w formie pliku .doc, .pdf, bądź przesłać link do nagrania video, mp3/podcastu.


  Linki do publikacji

  Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.