Media

MEDIA

KONTAKT DLA MEDIÓW

Mirosław 'Maken’ Dzięciołowski / e-mail: booking@positive.pl

BIURO PRASOWE / PATRONATY / AKREDYTACJE

Anna Ratkowska – Filipowicz / e-mail: media@positive.pl

Akredytacje media: formularz on-line

Jeśli chcesz otrzymać akredytację dziennikarską, skorzystaj z poniższego formularza. Wypełnij wymagane pola i wyślij formularz.
Zgłoszenia przyjmujemy do 26 czerwca 2022. Informację zwrotną o przyznanych akredytacjach otrzymają Państwo do 1 lipca 2022.

Zasady współpracy z Organizatorem Ostróda Reggae Festival.

  1. Przesłanie wniosku za pomocą formularza on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze zgodą na stosowanie się do zasad współpracy z Organizatorem Ostróda Reggae Festival.
  2. Wnioski akredytacyjne osób prywatnych, przedstawicieli klubów, zespołów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych będą odrzucane.
  3. Liczba akredytacji jest ograniczona. Akredytacje są bezpłatne. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.
  4. Akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach festiwalu oraz do strefy dla mediów na terenie Ostróda Reggae Festival.
  5. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu odbioru akredytacji.
  6. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.