Media Ostróda Reggae Festival 2023

KONTAKT DLA MEDIÓW/BIURO PRASOWE 
PATRONATY / AKREDYTACJE

Anna Ratkowska – Filipowicz / e-mail: media@positive.pl
Akredytacje media: formularz on-line

Jeśli chcesz otrzymać akredytację dziennikarską, skorzystaj z poniższego formularza.
Wypełnij wymagane pola i wyślij formularz.
Zgłoszenia przyjmujemy do 25 czerwca 2023. Informację zwrotną o przyznanych
akredytacjach otrzymają Państwo do 30 czerwca 2023.

Zasady współpracy z Organizatorem Ostróda Reggae Festival.

  1. Przesłanie wniosku za pomocą formularza on-line jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz ze zgodą na stosowanie się do zasad współpracy z Organizatorem Ostróda Reggae Festival.
  2. Wnioski akredytacyjne osób prywatnych, przedstawicieli klubów, zespołów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych będą odrzucane.
  3. Liczba akredytacji jest ograniczona. Akredytacje są bezpłatne. O zasadach odbioru akredytacji poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową.
  4. Akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach festiwalu oraz do strefy dla mediów na terenie Ostróda Reggae Festival.
  5. Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu festiwalu za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu odbioru akredytacji.
  6. W przypadku naruszenia zasad udzielenia i korzystania z udzielonej akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo cofnięcia tak udzielonej akredytacji.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.