PIDŻAMA PORNO live ORF 2022

Hallo ORF! Jesteście? Dziś czwartek, więc mamy premierę kolejnego koncertu z ORF 2022.
24.11.2022 – godz. 20:00 – P I D Ż A M A  P O R N O
Dajcie znać, czy się podobało?
link: https://youtu.be/SFqnE1ohSm0