Moje spojrzenie – reggae edukacja

Każdy dzień na Red Stage będzie rozpoczynał się w tym roku nową formułą – godzinną słowno-muzyczną prezentacją różnych nurtów jamajskiej muzyki w wykonaniu trzech fachowców: Marcina „Silverdread” Pospiszyla (Love Sen-C Music), Mirosława „Makena” Dzięciołowskiego (Joint Venture Sound System, Czwórka) oraz Pawła „27Pablo” Szawczukiewicza (Dancehall Masak-Rah, Radio Kampus).

Każdy z nich przedstawi ze sceny swoją subiektywną selekcję utworów kluczowych dla rozwoju odpowiednio: reggae, dubu i dancehallu, przeplatając je własnymi opowieściami, wrażeniami i wspomnieniami.

Trochę edukacji tytułem rozgrzewki przed koncertami!

Red Stage, 11-13.08, 16:00 – 17:00

Marcin „Silverdread” Pospiszyl (reggae) – 11.08 piątek

Mirosław „Maken” Dzięciołowski (dub) – 12.08 sobota

Paweł „27Pablo” Szawczukiewicz (dancehall) – 13.08 niedziela